Light of My Soul – Ajeet Kaur

I am the light of my soul.
I am beautiful.
I am bountiful.
I am bliss.
I AM I AM!

Yo soy la luz de mi alma.
Soy hermos@.
Soy abundante.
Soy felicidad.
¡Yo Soy, Yo Soy!